Ametlik partner ja maaletooja

Tugiinfo

Tax Free Global Blue

http://www.globalblue.com/customer-services/tax-free-shopping3/Välismaal elavatel klientidel on võimalik Eestist välja viidavate ostude puhul tagastada käibemaks.
Euroopa Liidus (EL) elaval isikul pole EL territooriumil võimalik kasutada käibemaksu tagastamise teenust.

 

Kuidas käibemaksu tagastada?
Kui Te ise või Teie partnerid soovivad käibemaksu tagastada, peate pidama kinni allpool toodud eeskirjadest ja soovitustest.

Käibemaksu tagastamise tingimused:

  • Ostu kogusumma (koos käibemaksuga) peab olema mitte väiksem kui 38,01€ ;
  • Lahkudes EL riigist, peab Global Blue tšekk olema kinnitatud tolliasutuses mitte hiljem kui ostmise kuule järgneva 3 kuu jooksul;
  • Kliendile tagastatavast käibemaksust arvestatakse maha administreerimismaks.

Et käibemaksu tagastamine läheks ladusalt:

Klient peab ostma kaubad Global Blue TAX FREE märgiga tähistatud kauplusest.
Euroopa Liidust lahkuv klient peab näitama tollitöötajale oma ostusid, tšekke, kassakviitungeid ja passi. Tollitöötaja kinnitab Global Blue tšeki pitseriga. Käibemaksu võib tagastada lähimas Global Blue TAX FREE  raha tagastamise punktis. Samuti võib saada: rahaülekande näidatud krediitkaardile, pangatšeki näidatud aadressil, mõningates riikides võib sularaha saada koju naastes.

Eesti – Venemaa piiriületuspunktid

Esmalt tuleb kliendil pöörduda piiriületuspunkti tolliametniku poole, kellele tuleb esitada pass, ostetud kaubad ja tax free kviitungid. Global Blue kviitungitelt maksavad tagastusi välja meie agendid Narva, Koidula ja Luhamaa maantee piiriületuspunktides. Tegemist on piiriületuspunktis asuvate valuutavahetuspunktidega, kus tagastatav summa makstakse välja kohapeal sularahas. Narvas makstakse tagastusi välja lisaks Eesti tax free kviitungitele, ka Soomes, Rootsis ja Saksamaal väljastatud Global Blue tax free kviitungitelt. Koidula ja Luhamaa teevad tagastusi ainult Eesti tax free kviitungitelt.

Tallinna Lennujaam

A) Ostetud kaubad paigutatakse check-in pagasisse. Lahkumisel, enne check-in´i, pöördub klient kaupade kontrolliks tollipunkti (asub saabuvate reisijate ukse kõrval). Tolliametnikule tuleb ette näidata ostetud kaubad, pass ja tax free kviitung(id) ning kaupade eksport kinnitatakse kviitungil. 

B) Ostetud kaubad võetakse lennukisse kaasa käsipagasis. Pärast check-in´i ja julgestuskontrolli läbimist tuleb kliendil ühendust võtta tolliametnikega, kasutades selleks ettenähtud sisetelefoni, mis asub 5 ja 7 värava vahelisel alal. Seal on olemas info, millisele numbrile helistada.Tolliametnikule tuleb ette näidata ostetud kaubad, pass ja tax free kviitung(id) ning kaupade eksport kinnitatakse kviitungil. 

Global Blue kviitungitelt maksavad tagastusi välja meie koostööpartnerid ehk agendid. Lennujaamas makstakse tagastusi välja pärast julgestuskontrolli asuvas valuutavahetuspunktis CHANGE IT. Klient esitab teenindajale tollitempliga varustatud tax free kviitung(id) koos passiga. Tagastatav summa kantakse kliendi krediitkaardile või makstakse välja kohapeal sularahas. Lisaks Eesti tax free kviitungitele, makstakse nendes punktides välja tagastusi misiganes riigis väljastatud Global Blue tax free kviitungitelt.

 

Пункты возврата Global Blue

У Global Refund есть примерно 500 пунктов возврата (агентов) более чем в 40 государствах. В этих пунктах возврата клиентам возвращаются деньги как наличными так и переводом на международные кредитные карточки. 

В международных пунктах возврата принимаются все квитанции tax free Global Blue, вне зависимости от того, в каком государстве они были выданы. В местных пунктах возврата принимаются только квитанции tax free, выданные в конкретном государстве. Пункт возврата может быть совмещен, например, с приграничным пунктом обмена валюты, магазином duty free или банковской конторой, то есть возврат указанных в квитанциях tax free сумм является побочным видом деятельности. 

Пункт возврата всегда помечен этим логотипом:

P.S. Таможенные чиновники не занимаются выплатами по квитанциям tax free – их задача заключается в проверке товаров, которые турист везет с собой, и подтверждении факта экспорта в квитанции tax free.

Дорожныe пункты

Прежде всего клиенту необходимо обратиться в приграничный таможенный офис к таможенному чиновнику для предъявления своих покупок, паспорта и tax free квитанций. Возвраты выплачивают наши агенты на границах с Нарвой, Койдула и Лухама в пунктаx обмена валюты, причём сумма возврата выплачивается наличными. B Нарвe выплата производится за эстонские, финские, швецские и нeмецские Global Blue чеки. B Койдула и Лухама выплата производится только за эстонские Global Blue чеки.

Аэропорт Таллина:

А) Товары, которые сдаются в багаж. Перед регистрацией на полëт, клиенту необходимо пройди в таможенный департамент ( расположен рядом с зоной прибытия) для получения таможенной печати. Предьявить свои покупки, tax free квитанции и паспорт сотруднику таможни для получения печати. 

Б) Товары, которые идут в ручной багаж. После регистрации на полëт и прохождения контроля безопасности, необходимо позвонить в таможенный департамент, для предьявления товаров и получения печати. Турист может воспользоваться телефоном, который находится в терминале, между Gate 5 и Gate 7. Предьявить свои покупки, tax free квитанции и паспорт сотруднику таможни для получения печати. 

Возвраты с Global Blue квитанций выплачивают наши партнёры или агенты. После того, как на tax free квитанции была поставлена печать, клиент может получить возврат наличными или на кредитную карточку в пункте обмена волюты СHANGE IT (выплаты производятся как на кредитную карточку так и наличными).

Покидая Эстонию на поезде

Когда поезд остановится на железнодорожной станции в Нарве (на эстонской стороне), турист должен попросить зашедшего в вагон таможенного чиновника проставить в tax free чеках печать для подтверждения экспорта – ему также нужно будет предъявить свои покупки и паспорт. Возвраты НДС в поезде получить нельзя! Клиент сможет получить полагающуюся ему сумму наличными в Москве.

 

GET IT

Look for stores displaying Global Blue Tax Free Shopping signage in the window.

When paying for your purchases ask the shop staff for a Tax Free Form.

Tax Free Forms are available in two versions, one blue, one white.

Fill in all the required fields in block letters, using the Latin alphabet.

If you are a SHOP TAX FREE Card holder present your SHOP TAX FREE Card to the shop assistant.

Your personal details will be automatically filled out on the Tax Free Form.

Read more about the SHOP TAX FREE Card programme.

Remember: Incomplete Tax Free Form = No refund

 

STAMP IT

At the airport please allow enough time for the refund process before your flight departs.

Before you check in for your flight, go to the Customs desk and present your completed Tax Free Form, passport, receipts and purchases to get a stamp* on your form.

Make sure the goods are unused. Don’t pack them away in your check-in luggage as you will need to show them to the Customs Officer.

*For purchases made in Norway the export validation is to be obtained from the agents at Global Blue Offices.

Remember: No Customs Stamp = No Refund

 

CASH IT

Go to the Refund counter displaying a Global Blue logo.

Present your stamped, completed Tax Free Forms to receive the refund in cash or to credit card.

In a rush? Mail your stamped, completed Tax Free Forms using the Global Blue envelope and receive your refund on your credit card. Adding your e-mail address on the Tax Free Form enables quicker and more effective communication between You and Global Blue Customer Services.

Please be informed that a handling fee will be charged per Tax Free Form for cash refunds at some Refund Offices.

NB: The refund you receive is the VAT minus Global Blue’s service fee.

For standard and registered mail:

Global Blue
P.O.BOX 363
810 00 Bratislava
Slovakia
Europe

For courier:

Global Blue
Prievozska 4D/Block E
821 09 Bratislava
Slovakia
Europe