/>

Droonide lennutamine alates 1. juulist 2021

Alates 1. juulist 2021 peavad drooniomanikud tulenevalt Euroopa Komisjoni rakendusmäärusest 2019/947 registreerima end käitajaks, mida saab teha Transpordiameti lennuohutuse järelevalve infosüstemis (LOIS). Kaugpilootidel tuleb omandada A1/A3 algpädevus, mis on vajalik kontrollimata õhuruumis lendamiseks. Samuti on võimalik oma droonid registreerida.
Ühe olulisema muudatusena langes ka kõrguspiir seniselt 150 meetrilt 120 meetrile.
Muus osas jäi valdavalt kehtima nn vana kord.

Kontrollitud õhuruumis, lennuinfotsoonides ning kõrgemal kui 120 meetrit maapinnast on endiselt vajalik Transpordiameti ühekordne luba. Samuti toimub edasi Transpordiametiga kooskõlastamise protseduur. Transpordiameti ühekordse loa taotlemine ning mehitamata õhusõiduki kooskõlastamise protseduur vastavalt ühekordse loa tingimustele jääb samaks.

Alates 1. juulist 2021 hakkas kehtima 6-kuuline üleminekuperiood, millega hakatakse järk-järgult tooma sisse võimalusi lennutada droone vastavalt komisjoni rakendusmäärusele. Hetkel on Transpordiametis töös geograafiliste alade määrus ning testimise faasi on jõudnud ka erikategooria lendude taotlemise võimaldamine lennuohutuse järelevalve infosüsteemis. Samuti koostatakse infomaterjale ja teabelehti erikategooria lendude kohta.

Nagu eelpool mainitud, siis järkjärguliseks käitajate kurssi viimiseks uue regulatsiooniga on alates 1. juulist vajalik mittekontrollitavas õhuruumis madalamal kui 120 meetrit lennuohutuse järelevalve infosüsteemis käitajaks registreerimine ning algpädevuse A1/A3 omandamine. Kõik uued tegevused toimuvad alates 1. juulist lennuohutuse järelevalve infosüstemis (LOIS). A1/A3 algpädevuse õppematerjalid leiab transpordiameti lehelt: https://transpordiamet.ee/

Droonide käitajad ja kaugpiloodid võivad lugeda 2021. aasta alguses avaldatud levinud küsimuste vastuseid, et end kurssi viia sellega, kuhu soovime drooniregulatsiooniga jõuda 1. jaanuariks 2022.

Levinud küsimused droonide lennutamise uue korra kohta (pdf)

Soovitame oma klientidel jälgida Transpordiameti veebilehte, kus on kirjas kõige aktuaalsem info.

Üldkorralduslik ettekirjutus, mis reguleerib mehitamata õhusõidukite käitlemise kuni geograafiliste piirkondade kehtestamiseni, et tagada ohutus nii õhus kui ka maa peal.

Mehitamata õhusõidukite käitamine kuni geograafiliste piirkondade kehtestamiseni (pdf)