/>

Drooni lennutamine - kas mul on vaja drooni lennuluba?

For information in English, visit: dronerules.eu

Raadio teel juhitavad droonid liigitatakse "mehitamata õhusõidukite" kategooriasse, millele kehtivad spetsiifilised lennureeglid. Reeglid on välja töötatud erinevate õhusõidukite nagu droonid, lennukid, helikopterid jne. ohutuse tagamiseks. Drooniga lendamise juures on silmas vaja pidada lennu kõrgus ja asukohta. Eesti õhuruum jaguneb erinevateks tsoonideks, millest osa on "kontrollitud õhuruum" ja osa mitte. Kontrollitud õhuruumis lendamiseks peab olema lennuluba ja vastavalt kõrgusele võib lisanduda ka muid lisatingimusi nagu nt. raadioside lennujuhiga jms. Kontrollitav õhuruum algab 120m kõrguselt ja sellest allpool lennates luba vaja pole. Lennuväljade lähedal algab kontrollitav õhuruum maapinnast ja selleks on vaja lennuluba Lennuametilt. 

Vajalikud viited materjalidele, mida üks drooni piloot peaks eelnevalt vaatama: